Podmínky užití

 • Portál RecenzeBrokeru.cz ani jeho provozovatel nejsou registrovaným brokerem, investičním poradcem ani makléřem.

Vyloučení odpovědnosti / Disclaimer

 • Portál RecenzeBrokeru.cz je určen výhradně ke studijním účelům. Obsažené informace nelze považovat za analýzu investičních příležitostí, investiční poradenství ani investiční doporučení.
 • Provozovatel portálu RecenzeBrokeru.cz není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Pokud čtenáři využívají informace poskytnuté na tomto webu bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství či doporučení, činí tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko.
 • Provozovatel portálu RecenzeBrokeru.cz neručí za přesnost, adekvátnost, úplnost a platnost veškerých informací a materiálů obsažených na webových stránkách a výslovně se zříkají jakékoli odpovědnosti za tyto chyby a nedostatky.
 • Provozovatel portálu RecenzeBrokeru.cz neodpovídá za žádné škody, včetně a bez omezení přímých či nepřímých škod, zvláštních, nahodilých nebo následných škod, ztrát či nákladů vzniklých v souvislosti s informacemi na portále RecenzeBrokeru.cz zveřejněnými.
 • Provozovatel portálu RecenzeBrokeru.cz si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.
 • Minulá výkonnost, předpověděná návratnost nebo pravděpodobné scénáře výkonu, uváděné portálem RecenzeBrokeru.cz, negarantují výkonnost aktuální či budoucí.
 • Příspěvky uveřejněné v diskuzích pod jednotlivými příspěvky vyjadřují názory čtenářů, nikoliv provozovatele portálu RecenzeBrokeru.cz, který za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost.

Affiliate / Advertiser disclosure

 • Na portále RecenzeBrokeru.cz jsou propagovány společnosti, které jsou dle uvážení provozovatele shledány jako kvalitní. Provozovatel portálu RecenzeBrokeru.cz vybírá pouze společnosti, které jsou oprávněny poskytovat finanční služby v ČR a na které má dobré reference či přímé osobní zkušenosti.
 • Provozovatel portálu RecenzeBrokeru.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které najdete na těchto stránkách. Použije-li čtenář odkaz směřující na web partnera (obvykle odkaz pro registraci), můžeme získat provizi, která ovšem čtenáře nic nestojí. Provozovatel dbá na to, aby tyto provize neovlivnily objektivitu uvedených informací.

Poučení o riziku / Risk warning

 • Produkty nabízené společnostmi, které jsou uvedeny na této stránce, nesou vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro každého investora. Neinvestujte do produktů, kterým nerozumíte nebo neznáte rizika s nimi spojená. Obchodujte pouze s finančním kapitálem, který si můžete dovolit ztratit.
 • Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Není zaručena návratnost investované částky a existuje riziko ztráty celého vkladu. U pákových produktů může ztráta přesáhnout původní investici.
 • Upozornění na rizika spojené s obchodováním CFD kontraktů: U 74–89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte fungování CFD a všem souvisejícím rizikům a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz.